STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

„Czysty Aniołek”

Dodano przez MOPS Kalisz, 2014-04-25 15:27:55

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu bierze udział w akcji „Czysty Aniołek” organizowanej przez Stowarzyszenie „Piękne Anioły”.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne z jednostkami organizacyjnymi miasta Kalisza

Dodano przez MOPS Kalisz, 2014-03-27 15:14:48

Miasto Kalisz, w imieniu którego działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, zorganizowało spotkanie informacyjne dla jednostek organizacyjnych m. Kalisza dotyczące projektu " Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Czytaj więcej...

Rekrutacja uczestników „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”

Dodano przez MOPS Kalisz, 2014-03-07 15:36:19

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”

Czytaj więcej...

Program "Aktywny Samorząd" 2014

Dodano przez MOPS Kalisz, 2014-03-04 12:45:01

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu informuje, iż nabór wniosków na realizację programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku odbędzie następował w trybie ciągłym w następujących terminach:

Czytaj więcej...

12