STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

PIKNIK INTEGRACYJNY Dla „KLUBOWICZÓW”

Dodano przez MOPS Kalisz, 2016-09-26 09:29:49

W ramach reintegracji społecznej mającej na celu odbudowanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w dniu 7 września 2016 r. zorganizowano w Leśnym Centrum Edukacyjnym w Winiarach PIKNIK INTEGRACYJNY.

Czytaj więcej...

Piknik rodzinny "Dbaj o zdrowie"

Dodano przez MOPS Kalisz, 2016-09-20 09:55:42

W dniu 17.09.2016r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu był współorganizatorem pikniku rodzinnego pn. „Dbaj o zdrowie”.

Czytaj więcej...

Oferta Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie

Dodano przez MOPS Kalisz, 2016-09-15 09:06:17

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie jest placówką całoroczną dla chłopców z normą intelektualną, realizujących obowiązek szkolny na etapie III etapie edukacyjnym, czyli w klasach I-III gimnazjum, przejawiających trudności w uczeniu się i przystosowaniu do warunków „szkoły masowej”, mających problemy rodzinne, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i wymagających wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym oraz specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej w Gołuchowie

Dodano przez MOPS Kalisz, 2016-09-06 10:29:25

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu w okresie od kwietnia do grudnia 2016r. realizuje na rzecz osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Program Aktywizacja i Integracja.

Czytaj więcej...

123456789...