STRONA GŁÓWNA

Warsztaty gospodarstwa domowego

Warsztaty odbyły się w dniach od 23.09.2013 do 15.10.2013. Każde spotkanie rozpoczynało się od przygotowywania potraw, następnie degustacji, pogadanki na temat przygotowywanych dań, ich roli w naszym żywieniu i wartości odżywczych, Każda z grup miała możliwość przygotowania potraw z mięs, ryb, sałatek i zimnych półmisków.
W drugiej części spotkań uczestnicy zaznajamiali się z budżetem domowym, jego prawidłowym gospodarowaniem, sporządzali przykładowy plan budżetu domowego. Omawiane były zasady skutecznego planowania zakupów i metod przechowywania produktów. Uczestnicy wykazywali zainteresowanie w sprawach oszczędnego gospodarowania finansami i ich podziałem na wydatki miesięczne, bieżące i te nieprzewidziane. Dyskutowali na temat oszczędnego prowadzenia gospodarstwa domowego, m.in. w jaki sposób można ograniczyć zużycie wody, gazu i energii. Przedstawione zostały również przykłady zaciągania kredytów, pożyczek, ich konsekwencje, przyczyny ich niespłacania i popadanie w tzw. " spiralę kredytową". Jednym z tematów spotkań był savoir-vivre, czyli znajomość obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zobaczenia prawidłowo nakrytego stołu (prawidłowe rozmieszczenie talerzy, sztućców, kieliszków, serwetek itp.). Uczestniczyli w zaaranżowanym spotkaniu towarzyskim, podczas którego zostali zaznajomieni z tzw. "obyciem towarzyskim", czyli co należy, a czego nie powinno się robić będąc w towarzystwie. Podczas każdych zajęć w grupie żywo dyskutowano na omawiane na dany dzień tematy. Podczas degustacji potraw często wymieniano się przepisami tych potraw. 

POKL 2013